پنج شنبه 02 فروردين 1397
کتابشناسی های منتشر شده در نشریات
یکی ازکتابشناسی های منتشر شده درحوزه سواد اطلاعاتی، کتابشناسی تهیه شده توسط سرکار خانم مریم صابری و آقای امیرحسین عبدالمجید است که در کتاب ماه کلیات (شماره مردادماه 1387) منتشر شده است. دسترسی به کتابشناسی مذکور از طریق سایت کتاب ماه کلیات امکانپذیر است
متن کتابشناسی مذکور در این صفحه قابل مشاهده است.
 
Visitors` Statistics
 Visitors of page : 324
 Visitors of day : 24
 Visitors sum : 21700
 Online visitors : 1
 Page load : 0/1406