سه شنبه 28 شهريور 1396
English Homepage
تحصیلات دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان قدس استان تهران گذرانده ام

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد   (1378-1381)

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز   (1382-1385)

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارمی     (1392-  تاکنون )

 
Visitors` Statistics
 Visitors of page : 618
 Visitors of day : 32
 Visitors sum : 17050
 Online visitors : 5
 Page load : 0/2657
Copyright  © 2012 marefat.semnan.ac.ir . All rights reserved