پنج شنبه 02 فروردين 1397
English Homepage
تحصیلات دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهرستان قدس استان تهران گذرانده ام

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد   (1378-1381)

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز   (1382-1385)

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارمی     (1392-  تاکنون )

 
Visitors` Statistics
 Visitors of page : 718
 Visitors of day : 17
 Visitors sum : 21693
 Online visitors : 6
 Page load : 0/1406
Copyright  © 2012 marefat.semnan.ac.ir . All rights reserved