سه شنبه 23 مرداد 1397
سواد اطلاعاتی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد من به صورت تخصصی درحوزه سواد اطلاعاتی است. علاقمند به فعالیت در حوزه های مرتبط با چالشهای ارائه و آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی در ایران و جهان هستم.
 بر همین اساس در این صفحات (اینجا و اینجا) به صورت اختصاصی به موضوع چالشهای آموزش سواد اطلاعاتی در ایران و جهان خواهم پرداخت. عناوین موضوعاتی که به آنها خواهم پرداخت به صورت زیر است

 سواد اطلاعاتی: نگاهی گذرا

استانداردهای سواد اطلاعاتی

چالش های آموزش سواد اطلاعاتی در ایران

چالش های آموزش سواد اطلاعاتی در جهان

مجله سواد اطلاعاتی

کتابشناسی سواد اطلاعاتی در ایران

 
Visitors` Statistics
 Visitors of page : 676
 Visitors of day : 3
 Visitors sum : 23325
 Online visitors : 1
 Page load : 0.1562